BonVoyage

Lorem ipsum dolor sit amet, eu eos veniam albucius, ius dolor virtute et. Ius recusabo delicatissimi ex. Mea cu utamur.

Wycieczki zagraniczne i wczasy na całym świecie

Image Alt

Regulamin płatności

Regulamin płatności

 1. Niniejsza witryna, jak i przyjmowanie płatności za jej pośrednictwem, prowadzone są przez Biuro Turystyki HUT-PLUS – M. Wolak, T. Manterys-Wolak, ul. Ujastek 5b, 31-752 Kraków, NIP: PL 678 27 47 229, telefon: (+48) 12 644 36 86, e-mail: biuro@hutplus.com.pl, zwane dalej Sprzedawcą.
 2. Sprzedawca świadczy usługi z zakresu branży turystycznej.
 3. Za pośrednictwem niniejszej witryny można dokonać płatności za usługi świadczone przez Sprzedawcę, w kwocie i o tytule płatności, które ustalane są indywidualnie z dokonującym wpłaty.
 4. Reklamacje z dotyczące wykonanych przez witrynę płatności prosimy wysyłać na adres e-mail
 5. biuro@hutplus.com.pl lub na adres siedziby Sprzedawcy. Reklamacje będą rozpatrywane w ciągu 14 dni od ich otrzymania. Reklamacje odnoszące się do usług świadczonych przez Sprzedawcę podlegają zasadom określonym w ramach odrębnych, indywidualnych ustaleń ze Sprzedawcą.
 6. Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Dotpay.pl.
 7. Dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zm.) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.
 8. Szczegółowe informacje na temat przetwarzania danych znajdą Państwo na podstronie Polityka prywatności.
 9. Posiadacz Karty zobowiązuje się zachować swoje hasło w poufności. Posiadacz Karty odpowiada za wszystkie działania podejmowane w ramach Karty, chyba że takie działania były poza kontrolą Posiadacza Karty, np. atak hackera. Posiadacz Karty zobowiązuje się niezwłocznie skontaktować z nami w sposób określony w punkcie 3.10 powyżej, w przypadku zauważenia nieuprawnionego dostępu do jego Konta Visa Oferty czy innych faktycznych lub potencjalnych naruszeń zabezpieczeń Konta Visa Oferty.
 10. Transakcja sprzedaży w związku z daną Ofertą zawierana jest pomiędzy Posiadaczem Karty a BIUREM TURYSTYKI HUT PLUS   za pośrednictwem osoby trzeciej /Dotpay.pl./. Visai MasterCard nie jest stroną takich transakcji. Visa nie ponosi odpowiedzialności, częściowo czy w całości, z tytułu jakichkolwiek strat, kosztów czy wydatków poniesionych przez Posiadacza Karty w wyniku działań BIURA TURYSTKI HUT PLUS  lub osób trzecich, ich Ofert lub też produktów czy usług.
 11. W przypadku rezygnacji Klienta BIURO TURYSTYKI postępuje zgodnie z Warunkami Uczestnictwa punkt II 1-2.  Wpłata dokonana Kartą VISA lub MasterCard i przekazana do BIURA TURYSTKI HUT PLUS zostanie zwrócona Klientowi płacącenu Kartą VISA lub MasterCard  zgodnie z podpisanymi przez Klienta WARUNKAMI UCZESTNICTWA W IMPREZACH ORGANIZOWANYCH PRZEZ BIURO TURYSTYKI HUT PLUS .