Informacje o wycieczkach organizowanych przez BIURO TURYSTYKI HUT PLUS

Informacje o wycieczkach organizowanych przez BIURO TURYSTYKI HUT PLUS

Informujemy , że zgodnie z rozporządzeniem MINISTRA SPORTU I TURYSTYKI  z dnia 21.11.2016 wprowadzony został drugi filar zabezpieczenia finansowego organizatorów turystyki i pośredników turystycznych.                                                                                                                                                                                                        BIURO TURYSTYKI HUT PLUS zgodnie z rozporządzeniem MINISTRA SPORTU I TURYSTYKI  z dnia 21.11.2016  pobiera obowiązkowe składki na rzecz TURYSTYCZNEGO FUNDUSZU GWARANCYJNEGO od każdego KLIENTA z tytulu zawartej umowy w wysokości 10 zł /osobę na terytorium państw europejskich / wyjazd autokarem lub dojazd własny / lub 15 zł / transport lotniczy /.

 

Integralną częścią umowy Zgłoszenia z Klientem jest treść niniejszego katalogu, jak również warunki uczestnictwa w Imprezach organizowanych BT HUT-PLUS – dostępne w siedzibie Organizatora lub we wszystkich biurach agencyjnych, oraz na stronie internetowej www.hutplus.com.pl.

Klient jest zobowiązany zapoznać się z ich treścią.

Oferty w katalogu są opracowane zgodnie ze stanem prawnym i kursem walut na dzień 01.01.2018. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany cen poszczególnych imprez oraz orientacyjnych kwot przeznaczonych na bilety wstępu i realizację programu.

Proponujemy również zakupienie ubezpieczenia od rezygnacji z imprezy.

UBEZPIECZENIE OD REZYGNACJI Z IMPREZY TYLKO 2,6 % WARTOŚCI IMPREZY!

Ubezpieczenie od rezygnacji z imprezy należy wykupić w dniu podpisania umowy.

Ubezpieczenie Kosztów Imprezy Turystycznej

W życiu zdarzają się również sytuacje, kiedy na skutek niezależnych od Ciebie okoliczności, nie możesz wyjechać na wycieczkę, za którą już zapłaciłeś lub musisz z niej zrezygnować w trakcie jej trwania. SIGNAL IDUNA Polska TU S.A. oferuje Ubezpieczenie Kosztów Imprezy Turystycznej, które obejmuje ubezpieczenie kosztów rezygnacji lub przerwania uczestnictwa w imprezie turystycznej zakupionej w biurze podróży.

Przedmiotem ubezpieczenia są koszty rezygnacji lub przerwania przez ubezpieczonego uczestnictwa w imprezie, z powodów niezależnych od niego, np. nagłego zachorowania lub nieszczęśliwego wypadku ubezpieczonego, nagłego zachorowania, nieszczęśliwego wypadku lub śmierci najbliższego członka jego rodziny, czy np. szkody w mieniu ubezpieczonego. Po opłaceniu dodatkowej składki ubezpieczeniem mogą zostać objęte niewykorzystane świadczenia podróżne. Sumę ubezpieczenia stanowi cena imprezy turystycznej – maksymalnie 17.000 zł.

Poznaj Ogólne Warunki Ubezpieczenia Kosztów Imprez Turystycznych

WYCIECZKI FAKULTATYWNE:

ceny wycieczek są podane orientacyjnie, na podstawie cen z 2017 roku. Realizowane przy odpowiedniej ilości osób. Za jakość wycieczek odpowiada miejscowe biuro organizujące. Wszelkie reklamacje należy zgłaszać na miejscu.

Kupując wycieczki fakultatywne w BIURZE TURYSTYKI HUT PLUS jesteś objęty ubezpieczeniem jak w ofercie katalogowej . W przypadku zdarzeń podczas wycieczek fakultatywnych organozowanych przez miejscowych organizatorów ubezpieczenie zawarte w cenie oferty – nie działa.

ZANIM WYJEDZIESZ

Dokumenty podróżne: BULGARIA , GRECJA , CHORWACJA , WŁOCHY , HISZPANIA i inne kraje UE : dowód osobisty, ale zamiast niego można wziąć paszport. Dotyczy to nie tylko samolotu i autokaru, ale także podróży własnym autem, dla wszystkich tras wiodących przez Czechy, Słowację, Austrię, Węgry, Chorwację, Serbię i Rumunię.
CZARNOGÓRA: Wystarczy dowód osobisty, ale zamiast niego można wziąć paszport. Dotyczy to nie tylko samolotu i autokaru, ale także podróży własnym autem, dla wszystkich tras wiodących przez Czechy, Słowację, Węgry, Serbię, Bośnię i Hercegowinę czy Chorwację. UWAGA: dzieci podróżujące bez opieki rodziców/opiekuna prawnego powinny posiadać ich pisemną zgodę. Dokument powinien być potwierdzony notarialnie i przetłumaczony na język serbski/czarnogórski, powinny być w nim zawarte: termin pobytu, dane osobowe dziecka z numerem dokumentu tożsamości, oraz dane osobowe osoby pełnoletniej, pod której opieką dziecko będzie przebywać podczas podróży. Jeśli podróżujący samotnie rodzic nosi inne nazwisko, niż dziecko, powinien posiadać przetłumaczony na język serbski/czarnogórski i potwierdzony notarialnie akt urodzenia dziecka, oraz zgodę drugiego rodzica na wyjazd dziecka, również przetłumaczony i poświadczony notarialnie.

Zalecamy zabranie EUROPEJSKIEJ KARTY UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO . Karta NFZ ułatwia załatwienie formalności związanych z ewentualną hospitalizacją za granicą kraju, szczególnie wtedy gdy koszty leczenia okazują się wyższe niż kwota standardowego ubezpieczenia jakim Państwo jesteście objęci. Informacje na temat karty NFZ:225726000 / www.nfz.gov.pl.

PRZEJAZD AUTOKAREM NA MIEJSCE WYPOCZYNKU:

Wszystkie wyjazdy organizowane przez BIURO TURYSTYKI HUT PLUS odbywają się autokarami wyposażonymi w barek, toaletę oraz klimatyzację, a także spełniającymi wszelkie wymogi prawa europejskiego.
MIEJSCE W AUTOKARZE :
W momencie podpisania umowy-zgłoszenia Klienci mogą zgłaszać swoje preferencje dotyczące zajmowanych w autokarze miejsc (np. ze względu na chorobę lokomocyjną lub inne okoliczności). Zostaną one uwzględnione przez Organizatora w miarę możliwości, decyduje kolejność zgłoszeń. W trakcie przejazdu postoje autokaru dostosowane są do przerw związanych z czasem pracy kierowców i odbywają się co ok. 4-4,5 godziny. W autokarach obowiązuje zakaz palenia tytoniu i picia alkoholu. Organizator ma prawo odmówić przewozu Klientów będących pod wpływem alkoholu i/lub narażający innych podróżnych na nieprzyjemności i niedogodności w podróży. Dotyczy to zarówno podróży w kraju, jak i za granicą.

ORIENTACYJNY CZAS PRZEJAZDU z KRAKOWA:
grupy wczasowe i obozowe Bułgaria – około 24 godziny, Grecja około 22-24 godziny, , Chorwacja – około 12 godzin, Czarnogóra – około 24 godzin, Włochy – około 17 godzin.

 


 

Zagraniczne podróże
Wakacje to czas, który chętnie poświęcamy na wypoczynek. Warto zastanowić się nad spędzeniem letnich miesięcy w sposób nieco inny niż dotychczas. Zwłaszcza, iż znowu wracają do łask tak popularne niegdyś wczasy w Bułgarii. Niskie ceny oraz przepiękne krajobrazy to cechy, które przyciągały do tego magicznego kraju naszych rodziców. Jeśli natomiast pragniemy poznać różnorodność naszego kontynentu, warto zdecydować się na wycieczki objazdowe po Europie. Mimo iż wydaje nam się, że o Europie wiemy dużo, niejednokrotnie będziemy zaskoczeni. Spragnionych niezwykłych doznań estetycznych, kulturowych i kulinarnych powinny zainteresować wycieczki egzotyczne. Warto pamiętać, że aby uniknąć nieprzyjemnych niespodzianek należy skorzystać z renomowanego biura podróży.